Happy November #3

Am Wochenende 16.-17.11. gibts 10% auf Hosen!

Happy November to you :)